• امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
 • تکاپو زیست - همراهی مطمئن در دانش و صنعت بیوتکنولوژی

  تکاپو زیست - همراهی مطمئن در دانش و صنعت بیوتکنولوژی

  سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

   

  مقدم شما  را در

  سومين نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

  ساخت ایران

  گرامی  می داريم.

  7-4   ارديبهشت ماه 1394  محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی

  تهران، سالن  مبنا (44)،طبقه دوم  غرفه4